Minneord over Henrik Werner

Henrik Werner er død Vår alles gode venn og dyktige kollega er død, bare 34 år gammel. Aldri mer skal vi høre hans muntre stemme og se hans vennlige ansikt. Det er tungt å vite både for oss som arbeidet sammen med han og for alle våre kunder som hadde med Henrik å gjøre. Henrik hadde fagbrev som både elektriker og IKT-driftstekniker og begynte hos oss den 1. August 2013. Han fikk den utlyste driftsteknikerstillingen i konkurranse med flere søkere og vi valgte Henrik fordi han hadde avlagt den beste og mest relevante fagprøven vi noen gang hadde sett. Henrik hadde en særegen interesse og motivasjon for faget og arbeidet han utførte. Hans serviceinnstilling overfor kunder og kollegaer var aldri betinget av klokka og han ga seg aldri før et problem eller utfordring var funnet ut av. Med hans faglige egenskaper, hyggelige framferd og gode holdninger var han en særdeles god ambassadør både for seg selv og JohNET. At Henrik skulle videreutdanne seg til IKT-driftstekniker etter at han allerede hadde fagbrev som elektriker var ikke noen selvfølge. Henrik var passasjer i en dramatisk bilulykke som kvestet ham hardt. Han lå en uke i koma og svevde mellom liv og død. Etter en lang og krevende opptrening gikk han løs på høyere utdanning og enda et fagbrev. På tross av tidvise smerter som følge av den dramatiske ulykken hørte vi aldri at Henrik klaget. Han var mer opptatt av at andre hadde det bra og han delte gjerne av sine høydepunkter i livet. Den største hendelsen i livet hans var nok da han ble pappa til Emilie for et drøyt år siden. Sjelden har vi sett en stoltere pappa. Dessverre opplevde han etter dette et samlivsbrudd som naturligvis preget ham sterkt. Henrik var en familiemann. Våre tanker og medfølelse går til hans lille Emilie, hans foreldre, bror og øvrige familie. Henrik har tross sitt altfor korte liv satt varige spor i oss alle. Vi lyser fred over Henriks gode minne. Venner og medarbeidere i JohNET Datasystemer AS

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner