Minneord over Åge Hovengen

Åge Hovengen – en høvding er gått bort Det er mange hundre som gjennom årenes løp kan takke den avdøde, mangeårige stortingsmannen Åge Hovengen for den bistand han gjennom mange tiår har gitt gratis til trengende i kamp mot korrupsjon og maktovergrep. Hovengen var en ruvende personlighet og hadde en voldsom gjennomslagskraft. Hans dokumenter verser ennå i dag i rettsapparatet. Sammen med sin partifelle, den også høyt aktede stortingsmann og landbruksminister Torstein Treholt, ga Hovengen bistand mot både offentlig og personlig korrupsjon. Min familie er en av de utallige som er Hovengen enorm takk skyldig for hans bistand og råd. Faktisk har Hovengen bistått min familie allerede siden han som unggutt, rett etter krigen arbeidet som gårdsbestyrer for min bestefar, hvilken var tidligere offiserer og lensmann, men som ble bonde på gamledagene. Et gårdsarbeid som Hovengen humoristisk beskrev som under militær eksersis. Fred være med Åge Hovengens minne. Stein Egil Raassum

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner