Minneord over Åge Hovengen

For få dager siden kom meldingen om at arbeiderveteranen og småkårsfolkets talsmann, Åge Hovengen, var gått ut av tiden nær 91 år. Til tross for en lengre tids sykdom, deltok han på 25-årsmarkeringen for «Rettferd for taperne» 16. september, en forening som han i mange år støttet aktivt opp om. Ved nominasjonen til stortingsvalget i 1972 sto kampen om 5. plass på Arbeiderpartiets liste mellom Åge Hovengen og meg;- opptellingen viste at Åge fikk en stemme mer. Denne ene stemme var avgjørende for oss begge, Åge ble knyttet til arbeid i Stortinget i mange år, jeg fikk andre utfordrende oppgaver. I ettertid ser jeg klart at det var et riktig valg. Åge Hovengens arbeid for småkårsfolket, er legendarisk. Hans mangeårige kamp mot godseierdynastiet Løvenskiold for innløsning av husmannsplassene i Nordmarka, er et av Åge Hovengens tydelige «minnesmerker». Av andre «minnesmerker vil jeg nevne: Mange av våre eldre lensmenn vil huske Åge Hovengens sterke engasjement som medlem av justiskomiteen for at deres funksjon ute i Bygde-Norge skulle opprettholdes og ikke svekkes. Hans 25 år engasjement i foreningen «Rettferd for taperne» hvor han ble utnevnt til æresmedlem for sin store innsats. Som medlem Bonde- og småbrukerlaget engasjerte han seg sterkt i flyttingen av bureiserbruket Åseng fra Kvarvet i Sør-Fron til Maihaugen der det står i dag. Like til det siste var Åge Hovengen opptatt av å se framover og gi gode råd til dem som nå har det politiske ansvaret. Det gjalt både praktiske spørsmål knyttet til lokalsamfunnet og prinsipielle spørsmål. Som den samfunnsaktive person Åge Hovengen var, virket det helt naturlig og riktig at Kongen fulgte opp med å tildele ham Kongens Fortjenstmedalje i gull. Alle har vi mistet noe: Hans nærmeste familie et trygt forankringspunkt i hverdag og familiesammenkomster. Hans venner et trofast og samfunnsengasjert medmenneske. Vi står alle tilbake i stor takknemlighet. Knut Korsæth

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner