Minneord over Åge Hovengen

Stortingsmann Åge Hovengen Min svært god venn, og en store pådriver for Stiftelsen Rettferd for taperne, Åge Hovengen, Vestre Slidre, døde fredag 19. oktober, godt over 90 år gammel. Jeg har hatt Åge om venn siden 1981, og jeg fikk stor respekt for han, Åge nøt alles tillit. Det ble et tilfredsfullt og alltid hyggelig samvær mellom oss, og Åge og jeg samarbeidet meget godt. For meg ble han en verdig høvding, og en som alle kom godt overens med. Da jeg stiftet Stiftelsen Rettferd for taperne i September 1993, så ble Åge en sentral skikkelse under møtet på Gjøvik. Sammen med Knut Korsæth og Inger Enger, stiftet vi taperforeningen under visjonen: Rettferd! Åge satt som styre-medlem i to perioder (seks år), arbeidsutvalget, han satt i valgkomiteen og han deltok ofte i møter både i Stortinget, i regjeringen og blant spesielt mennesker med stor sans for rettferdighet. Han ble utnevnt som æresmedlem i stiftelsen. Åge Hovengen bidro svært viktig i arbeidet med å skaffe økonomi til taper-foreningen, og han fikk statsråd Magnhild Meltveit Kleppa til å bevilge to store beløp over 2 år. Åge var den lille manns advokat, og gjennom de 16 årene han satt på Stortinget for Det Norske Arbeiderparti, kjempe han også sterkt for små-kårsfolket. Han tålte ikke urettferdighet, og han var alltid oppriktig og ærlig. Han var svært opptatt av Slidreøya, og bidro til at de fikk bygget en egen idrettshall der. Åge eide stor respekt for de som falt utenfor i samfunnet, og hans sterke engasjement i taperforeningen, og den store innsatsen han utførte for taperne i samfunnet, avtvinger stor respekt og ære. Her brukte han mye tid og energi på medlemmene i Stiftelsen Rettferd for taperne. Åge Hovengen ble min nærmeste venn gjennom 37 år! Han gjestet Anne Marie og meg gjennom mange år, og det var ikke uvanlig at han hadde med seg fisk og rakørret når han kom på besøk på Dokka. Det var tvers igjennom hyggelige stunder da Åge kom, og vi diskuterte mangt og meget, og vi ble som oftest veldig enige. Dessverre ble Åge for noen år siden utsatt for et hjerneslag. Han fikk også vanskeligheter med å snakke, men vi forsto han som oftest som en mann med meninger og meningers mot, og velvilje. Jeg lærte nye av Åge, og jeg har mye å takke han for. Det var helt utrolig, men 90-åringen Åge møtte opp på 25 års jubileet til Stiftelsen Rettferd for taperne på Gjøvik 15 september. Det gledet alle at nettopp Åge Hovengen kom. Det var støtte-kontakten Gunnar Breivik som tok med seg Åge til Gjøvik, og det var han som holdt talen Åge hadde skrevet, og hvor han roste taperforeningen for deres store virke. Dette ble hans siste personlige kontakt og nærvær med taperforeningen og med meg. Jeg har hatt stor glede og oppmuntring av å besøke Margit og Åge på deres Øvre Kaarstad, deres gode og hyggelige hjem siden 1955. Men etter at de fikk egen leilighet i Sjukeheimsvegen 17 i Slidre, har Anne Marie og jeg også fått være deres gjester der. Åge Hovengen ble de siste årene av sitt liv, utsatt for en langvarig sykdom, og som førte til hans død, 19. oktober 2018. Vi føler sterkt på savnet av Åge, men jeg vet at han sykdom ikke var noe å leve med, og dødsfallet kom ikke overraskende. Vår tanker går til Margit, Inger, Ola, Mari og deres øvrige familie. Jeg lyser fred over Åges gode minne, og takker for alle åra vi fikk sammen! Ola Ødegaard, tidligere generalsekretær

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner