Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen

Etter å ha vært alvorlig syk i lengre tid sovnet Ingebjørg Roll-Matthiesen stille inn i sitt hjem på Gran, slik hun ønsket seg. Ingebjørg ble nesten 78 år gammel. Ingebjørg vokste opp på Sanner ved Granavollen - der hennes foreldre bygget opp og drev Sanner pensjonat - som fremdeles eies av familien og er utviklet til et stort hotell. Ingebjørg tok artium på Eidsvoll landsgymnas i 1959. Samme år begynte hun på det juridiske studiet og tok eksamen i 1964. Ingebjørg var en sentral person blant studentene og etablerte en rekke vennskap som har vart livet ut. En uke før hun døde arrangerte Ingebjørg lunsj for noen av sine studievenner hjemme hos sin datter i Oslo. I studietiden traff Ingebjørg også sin forhenværende ektefelle Atle Roll-Matthiesen, som hun fikk tre barn med - Inger, Anders og Atle jr. Etter studiet bodde Ingebjørg og familien en kort tid på Sanner, der hun og Atle deltok aktivt i driften av hotellet i tillegg til sine stillinger som jurist. Fra Sanner flyttet de til Ask på Ringerike. Ingebjørg var dommerfullmektig på Ringerike før hun ble politifullmektig. En stilling hun hadde frem til begynnelsen av 1970 tallet da hun åpnet sin advokatforretning på Gran som hun drev frem til 2008. Det kan innskytes at familien flyttet til Hovsmarka på Gran i 1970. Ingebjørg var sterkt knyttet til Hadeland. Hun hadde også solide kunnskaper om mennesker, gårder og virksomhet der. Et av Norges vakreste natur- og kulturområde. I en rekke år var Ingebjørg styreleder av Gran Frivilligsentral, der hun nedla et stort arbeid. Ingebjørg var veldig interessert i kultur og foretok mange reiser i inn- og utland, der hun oppsøkte bl.a. museer, teater, konserter, opera og utstillinger. I tillegg til advokatvirksomheten har Ingebjørg Roll-Matthiesen vært med i viktige råd og utvalg. Det gjelder bl.a. Sivillovbokutvalget, der hun tjenestegjorde i mange år. Hun var også med i Ekteskapslovutvalget og Klagenemnda for kringkastingsprogram. Ingebjørg var en rekke år ivrig deltager i og satte stor pris på arbeidet i den tidligere Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms. Noe som gjorde henne godt kjent i disse fylkene. Roll-Matthiesen har også hatt flere verv i Advokatforeningen. På 1980-tallet var hun kretsleder og medlem av Hovedstyret. Hun har også deltatt i foreningens eiendomsmeglerarbeid. Det er som sorenskriver i Hadeland og Land fra 1997 – 2008 jeg ble kjent med Ingebjørg Roll-Matthiesen. Hun var da en sentral og mye benyttet advokat på Hadeland. Hun prosederte en rekke saker av både sivil- og strafferettslig art og hadde dessuten ansvar som bobestyrer i konkurssaker. Ingebjørg Roll-Matthiesen var en kunnskapsrik og dyktig jurist preget av praktisk skjønn. Hun søkte alltid å finne frem til løsninger som de stridende partene kunne bli enige om. Advokat Roll-Matthiesen hadde stor arbeidskapasitet, satte seg godt inn i sakene og var vel forberedt når hun fremstilte dem. Jeg har et bestemt inntrykk av at hun varetok sine klienters interesser på en meget aktiv og god måte. Advokat Roll-Matthiesens forhold til de ansatte ved tingretten på Hadeland var det aller beste. Hun var oppmerksom og inviterte oss – sammen med andre advokater - hjem til seg selv flere ganger. I all sin virksomhet var Ingebjørg preget av mye energi og en ukuelig sterk vilje til å gjøre det beste for både sine klienter og de nærmeste. Denne sterke viljen fulgte henne helt til siste åndedrag. Vi lyser fred over Ingebjørg Roll-Matthiesens minne. Tankene går til hennes familie. Tidligere sorenskriver i Hadeland og Land, Gunnar Hanssen.

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Jens Olav Olstad
Minneord over Jens Olav Olstad