Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven

Kjersti Drønen, født Robsahm Kjørven til minne Kjersti ble født 02.08.1919 i Lunner på Hadeland. Hun døde 23.oktober etter fylte 99år.Hun var den nest eldste av 6 søsken – u.t.den yngste. Hun gikk på Viken folkehøyskole og fikk mange gode venner, men skolen var nok «for trang» for henne. Den satte varige spor i ungt sinn. Så mye var synd og vanskelig å forholde seg til. Men besøk av gode venner fra Viken gjorde livet verdt å leve. På Kjørven var det latter, alvor og skjemt i god forrening – en familie av glad tro og «firehjuls kristne» (dåp, konfirmasjon, bryllup ,begravelse) med stor respekt for kirken. Kjersti ble en fast kirkegjenger etter hvert, men ofte på bakerste benk og først ut. Kirken har noe å læreoss her – også i dag. Å «se», inkludere er kanskje nøkkelen til å fylle våre kirker! Mine søsken fikk et års ansvar med arbeid på gården. Lønnen var en kommode i edeltre plus hjelp til utdannelse. Kjersti tok Sykepleierskolen på Ullevål 1941 – 44 med særlig godt resultat. Våren 1944 ble vår far og bror Erik under voldsomme tumulter arrestert hjemme på gården. Det gikk en bølge over Lunner. Under det som skjedde ble Kjersti og jeg ansvarlig for fjerning av lagrede våpen på gården. En av de verste sadistene på Viktoria Terasse gjorde i løpet av få minutter alt om til et helvete. I nattens mulm og mørke ryddet Kjersti og jeg alt av våpen vekk fra gården – til et hemmelig sted. Det snødde lett på veien tilbake, og alle spor var utryddet da gestapo neste dag veltet inn, og lageret var tomt. Sterke, varige bånd ble knyttet mellom Kjersti og yngste bror Gudbrand. I 1945 - Kjersti startet på Psykriatisk avdeling etter frigjøringen. Det fulgte en enorm utvikling innen medisin og helse. Hun arbeidet i avdelingen og løste ofte ut i ekspedisjonskontoret. I 1948 var hun vikar som oversøster både på Kvinne-og Mannsavdelingen. 120 pasienter. I 1949 – 1 års videreutdannelse i Administrasjon ved Sykepleiehøyskolen. I 1950 – Avdelingen deles og Kjersti blir Oversøster på Kvinneavdelingen v/overl. H. Thomstad. Hun fikk 1 års permisjon – reiste til London og arbeidet på Legekontor for sjømenn, og tok studier i moderne behandling av psykriatiske pasienter – Det Terapautiske Samfunn tok form. I 1952 tilbake til avdelingen, og så tok arbeidet til med utviklingen av «Det Terapautiske Samfund». Et stort og krevende arbeid – og de var først ut i Norge. Ved siden av fikk hun delta i opplegget til Spesialskole for Psykriatiske sykepleiere på Dikemark Sykehus. Samtidig underviste hun i Psykriatisk Sykepleie ved Psykepleieskolen. I 1962. Kjersti sluttet i jobben og giftet seg. Flytte til Nøtterøy. I 1964. Lars Drønen – hennes man dør etter 2 år, og hun er igjen alene. I 1965 prøver hun å komme i gang og tar en sommerjobb I Amerikalinjens Oslofjord, Mai – Juli. Hun får sine egne Sjømannsbevis. (Fartsbrev.) Høsten 1965 reiser hun til Laila Nyman ( hennes beste venninne fra Ullevål) i Stockholm og tar arbeid som Oversykepleier på Beckomberga Sykehus. I 1966 – Så hjem til Norge. Fikk stilling i Hjemmesykepleien i Tønsberg og arbeidet der i 5 år. I 1971 fikk hun Ny stilling ved Vestfold Fylkessykehus som sosialsykepleier ved Psykriatisk avdeling. Oppgave: Bygge opp Hjemmebesøk og samarbeid med Sosialkontorer, Leger og Hjemmesykepleien i hele Vestfold. Obs: Samarbeidet mellom den enkelte kommune og Sykehuset var viktig! Det var også viktig å lære opp Sykepleiere til å forstå betydningen av hjemmebesøk. Et krevende og stort arbeid. I 1982 sluttet Kjersti etter 12 år i en krevende og viktig jobb. Hun har satt gode og dype spor etter seg. De to siste årene var Helsehuset på Nøtterøy Kjerstis «gode hjem». Et utrolig gjennomtenkt sted som Færder kommune i Vestfold har bygget til velsignelse for så mange på øya vår! Takk også til varme og stor omsorg fra personalet! Fred over Kjerstis gode minne. Optimisthilsen fra Gudbrand Robsahm Kjørven (bror)

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Jens Olav Olstad
Minneord over Jens Olav Olstad