Minneord over Åge Hovengen

En makalaus - Åge Hovengen – til minne Åge Hovengen var født i 1927 og døde 19.oktober 2018. ”Den lille manns advokat” har gått ut av tiden. I Håvamål heter det: ”Døyr fe døyr frendar, døyr sjøl det sanne, men ein ting som aldri døyr, er gjetord om deg, vinn du et gjetord gjevt”. Åge sitt ettermæle vil stå seg. Han var makalaus. 4 perioder som stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti. Ved valget i 1985 sto Åge på 5. plass for Oppland Arbeiderparti. Så mange representanter hadde Oppland AP aldri hatt. Totalt skulle det sendes 7 representanter fra Oppland. Etter en intens valgkamp fra Åge sin side, ble han kronet med plass på Stortinget. I 1982 bidro Åge sammen med stortingsrepresentant Ingvar Bakken, Østfold, til at ”husmannsparagrafen” ble ført inn i lovverket på nytt. Med dette ble det åpnet for at husmenn kunne bli sjøleiere gjennom ekspropriasjon. Dette verktøyet benyttet Åge i de mange saker han kjempet for husmenn, ikke minst i Nordmarka og i Hurdal. Mens andre måtte følge diktat fra tvungen lønnsnemnd, vedtok Stortinget sist på åttitallet raus lønnsøkning for sine. Hovengen protesterte. Representantene tjente mer enn nok fra før, mente Åge. Mellomlegget mellom det han trengte og det han fikk utbetalt i lønn, ble starten på Hovengens støttefond for småbrukere. Fondet har som formål å gi økonomisk hjelp til småbrukere som kommer i rettstvister. Fondet er fortsatt levende og finansieres bl.a. gjennom at medlemmer gir gaver til lotteri på Norsk Bonde- og småbrukarlag sitt landsmøte. Fondet har bl.a. bidratt til at tre jordsaker har blitt ført for Høyesterett, samt støttet opp om utallige tvister med småbrukere som en av partene. I 1989 ble Åge spesialrådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Lønna var frimerker til de utallige brev han sendte, i de mange rettferdighetskamper han kjempet ”for den lille mann”. Åge ble æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 1996. I 2002 realiserte han en drøm, bureisingsbruket Åseng fra Kvarvet i Sør-Fron, ble på dugnad tatt ned og ble flyttet til Maihaugen. Åge samlet inn nesten 5 millioner til prosjektet og det ble også penger til boka ”Brøyte seg rydning - bureisingstid og bureisarliv», ført i penn av Olav Randen. I forordet til Arvid Møller sin bok om Åge, ”Urokråke – eller den lille manns advokat” er Åge sitert på følgende: ”Det er god samfunnsøkonomi å berge enkeltmennesker fra konkurs, ikke bare forsikringsgiganter og bankvesen. Men når ikke de som styrer forstår dette, så må dugnadsånden fram.” Skarp og klar replikk fra Åge, og de var det mange av. Det er mange som har mye å takke Åge for. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en av dem. Vi lyser fred over Åge Hovengens minne! For Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg leder

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner