Minneord over Lars Arne Høydal

Minneord for Lars Arne Høydal Med Lars Arne Høydal sin bortgang har Gran Arbeiderparti mistet en av våre fremste tillitsmenn. Han hadde - da han begynte sitt politiske virke i Gran Arbeiderparti, en uvanlig bakgrunn. Han var akademiker, innflytter og da han ble valgt til ordførerkandidat hadde han bare 4 år bak seg som kommunestyrerepresentant. Han kom også inn i politikken med et engasjement for barna, kanskje ikke uvanlig for en lærer, men heller ikke typisk for datidens tillitsvalgte i Arbeiderpartiet. Han ble raskt en respektert ordfører, og engasjementet ble utvidet til næringsliv, samferdsel og energi. Utallige er de styrer som fikk dra nytte av Lars Arnes engasjement. Han var grundig og tydelig, og opptatt av å finne løsninger som samlet . Ordførerjobben kan formes på mange måter, og samarbeidet med administrasjonen er avgjørende for å få noe utrettet. Hans 16 årige ordfører erfaringer og kunnskap ble etterspurt av andre, og han skrev bok , en veiledning for KS, om hvordan ordfører rollen burde utformeres. For bl.a dette arbeidet, og en rekke andre oppdrag fikk Lars Arne KS sitt hederstegn etter at han gikk av som ordfører. Også i vår partiorganisasjon satte Lars Arne spor, han hadde tillit hos mange og han var varamedlem til Stortinget i 2 perioder. Og han var nestleder i Statens eldreråd i 2 perioder i tillegg til en rekke andre oppgaver. Vi minnes med glede samfunnsbyggeren Lars Arne Høydal, som stod til tjeneste for demokratiet og bygda vår i mange år. Våre tanker går til Grete og familien. Vi lyser fred over hans gode minne. Gran Arbeiderparti

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner