Minneord over Lars Arne Høydal

Noen minneord om Lars Arne Høydal. Det var trist å erfare at Lars Arne Høydal har gått bort. Han var jevnaldring med meg. Av mine 28 år i kommune- og formannskap hadde jeg gleden av å ha Høydal som ordfører i 16 av disse årene. Han er den AP-ordfører jeg trivdes best sammen med. Jeg følte at det rådet en gjensidig respekt mellom Høydal og meg. Tror jeg kan si at vi likte hverandre. Kanskje er noe av forklaringen at vi begge hadde en akademisk bakgrunn og at vi begge var lærere. Vet ikke om Høydal kom fra like små kår som jeg, men jeg har en slags anelse om det. Gjennom hans 16 år som ordfører samarbeidet vi på mange måter og i mange saker. Han plasserte meg i flere utvalg og komiteer der vi hadde felles interesser. Vi var ute på flere reiser og møter i kommunal sammenheng. Sjøl om vi naturligvis hadde forskjellige oppfatninger i diverse saker, så kan jeg ikke huske at det noen gang oppsto vonde følelser oss imellom. Jeg husker at han i en tale ved et julebord eller liknende uttalte at «#8221; Westhagen er bevaringsverdig»#8221; Det tok jeg som et fint kompliment. Jeg følger fortsatt med i samfunnsliv og politikk. Så vidt jeg forstår har det utviklet seg et hardere klima i politikken – ikke minst som en følge av de nye sosiale medier. Stadig flere politikere utsettes for ufin sjikane, og noen føler seg direkte truet. Det er ikke bra for demokratiet. Jeg minnes Lars Arne Høydal med takk og glede over det gode politisk samarbeidsklima som hersket den gangen, og som ikke minst han bidro til. Jeg lyser fred over hans minne. Hans Westhagen

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Valborg Wilhelmsen
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner