• Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre til sammen har hatt flertall i Gran kommunestyre side kommunevalget 2011, et flertall de fortsatt har.
  • Samme flertall omgjorde flertallsvedtaket fra 2010 som bestemte at det nye sykehjemmet skulle ligge på Skjervum. Ideologien om sentrumsnært og regionsenter bølget innover vår kommune med Lunner kommune som en pådriver.
  • Flertallsgruppa AP, SP og H brukte 10 år på å lande plasseringen av nytt sykehjem i Gran. Og enda går det minst et år til før at spaden settes i jorda – på feil tomt.
  • I formannskapet 7. oktober i år uttrykte Høyres representant stor frustrasjon over at sykehuset i Innlandet har brukt 10 år hittil for å lande sykehussaken i Innlandet! Representanten (H) oppsummerte det slik: – I etterpåklokskapens navn ... Ja. At noen kunne forestille seg at de har en sånn behandlingstid, det er for meg helt ubegripelig.
  • Sykehusregioner er noe helt annet en fylkesregioner. Det vil si om Gran kommune skifter fylkestilhørighet betyr ikke det at vi automatisk skifter sykehusregion.
  • Målt med Google Map så er det bare fem minutter lengre kjøretid fra Gran stasjon til Moelven stasjon (omtrent der hvor det nye sykehuset i Innlandet skal ligge) og til Rikshospitalet i Oslo. Til Ahus er det ett minutt kortere kjøretid til enn til Rikshospitalet.
  • Med blålys vil nok tidsforskjellen være enda mindre på grunn av mye større trafikk til Rikshospitalet og Ahus.
  • Oslosykehusene er overfylte – mangel på kapasitet.
  • Avisen Hadeland er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Alle Hadelands publikasjoner skal bedrive saklig, troverdig og uavhengig journaliststikk med høy etisk standard basert på Vær varsom-plakaten.
  • Lokalavisen har i svært liten grad utfordret makta i Gran på de fakta som spesielt de første kulepunktene omtaler. I stedet har de i ulik grad omtalt «tåkeleggingsstrategien» spesielt Ap har brukt i form av å stadig klage på «dårlig samarbeid» i kommunestyret og beskylde bygda sitt største parti for omkamper. Det er i realiteten Ap/Sp og Høyre som har stått for nesten alle omkamper. Gran Bygdeliste har ikke hatt flertall i kommunestyret i verken denne eller de to forrige valgperiodene. Hva er det som gjør at Hadeland ikke vil utfordre makttrioen i kommunen på hva de faktisk har gjort – spesielt i sykehjemssaken?
  • Avisen Hadeland inviterer i disse dager til å «delta i vår spørreundersøkelse om kommunestruktur» hvor du kan svare på spørreundersøkelsen så mange ganger som du gidder. Er dette saklig, troverdig og uavhengig journaliststikk med høy etisk standard?