Brannvesenet Innlandet forteller at naboer hadde meldt ifra om mye røyk fra en adresse, og brannvesenet rykket ut.

– Det viste seg at det var et bål som hadde blitt i heftigste laget, men er under kontroll nå etter tilsyn av lokalt brannvesen. Eier av boligen har fått beskjed om å ikke legge på mer nå i dag, sier operatøren på sentralen.

Han forteller videre at bålbrenningen var meldt inn på mail i forkant, men at det ble litt tett på slik at det ikke var registrert.

– Det er en uting å brenne bål slik at det sjenerer naboer, men det er ikke noe vi får gjort noe med. Det er ikke et forbud mot å brenne rent trevirke og organisk avfall, men dette må gjøres hensynsfullt, fortsetter han og legger til at det ikke var fare for annen bebyggelse i nærheten.

Forbudet som gjelder handler restavfall, slik at det er ikke lov å brenne gamle sofaer og annet skrot.

Regler og tips for bålbrenning

Totalt bålforbud

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Totalt bålforbud blir annonsert i lokalavisen.

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
 • Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand.
 • Brannvesenet ønsker at du informerer 110-sentralen før du tenner større bål eller brenner bråte. Dette for at de ikke skal få brannmeldinger på det som er ditt bål.

Første gang brannvesenet rykket ut denne søndagen var til en annen adresse og handlet da om en røykvarsler som hadde blitt utløst uten at det var brann.