Stadig flere grønne tog på Gjøvikbanen

I løpet av de nærmeste månedene skifter togene på Gjøvikbanen farge.